Relationer: Konstutställning av Eva Lindegren & Mikael Rundqvist

Relationer

En parutställning av Eva & Mikael

Eva & Mikael arbetar tillsammans på Rundqvists Boktryckeri som funnits sedan 1908. Mikael är den fjärde generationen i företaget där han arbetat med trycksaker hela sitt liv. Sedan 2012 har de arbetat tillsammans med både digitala och analoga trycksaker och har en letterpress verkstad där de gamla teknikerna återupptäcks.

Eva & Mikael vill att konsten skall lyfta känslor och vidga medvetandet på samma sätt som relationer gör. Relationer, både de privata och i arbetslivet, är det viktigaste för att vi ska vara nöjda med livet. Inspirationen kommer i mötet med andra människor och platser, men också från inre resor och upplevelser Eva & Mikael har tillsammans i livet.

Eva & Mikael är båda självlärda konstnärer och har olika vägar in i måleriet. Eva har målat i olja, akryl och akvarell sedan 90-talet men trivs bäst när hon får blanda tekniker och material fritt. Mikael började det grafiska måleriet för ungefär två år sedan och blev trollbunden av det abstrakta. Det grafiska måleriet ger ett spännande grafiskt uttryck med härliga färgkombinationer. Betraktaren kan titta länge och hitta nya detaljer i målningarna. På så vis skapas en ny relation till konstverket. Utställningen blandas av konstverk som Eva & Mikael gjort tillsammans och enskilt med olika tekniker.

www.rundqvistco.se