Konstutställning av Emma Lindström

8 maj – 4 juni 2023

Välkommen till The Gallery för att kolla in makalöst cool konst av Emma Lindström.

Om Emma
“Jag inspireras av livets sammankopplingar, där jag arbetar utifrån grundtanken att vår fysiska verklighet består av energi som vibrerar på olika frekvenser. Livet är byggt av kreativ energi; energi som formar materia, men också tankar och känslor.

Resultatet blir spontant, men ändå inte, precis som livet självt.  Jag jobbar intuitivt och känslostyrt, där färgen och de olika mediernas specifika egenskaper får ta en stort roll i skapandeprocessen. Genom att, framförallt i den initiala fasen, mer inta rollen som kanal för den kreativa energin och det spontana skapandeförloppet, än att vara den styrande och kontrollerande aktören, skapas ett genuint och öppet möte mellan mig och konsten. På så sätt öppnas också upp för åskådaren av det färdiga konstverket att fritt tolka och möta verket utifrån sina egna specifika förutsättningar.

Det är för mig väldigt viktigt att min konst upplevs som just öppen och inbjudande till dialog, både mellan konstverket och åskådaren, men i förlängningen även mellan mig och åskådaren. Ett och samma konstverk kan ge upphov till en mängd olika känslor och idéer, beroende på vem som betraktar det. Vad som kan ses i mina målningar anspelar på liv i många olika former; det kan vara celler i ett mikroskop, universum i ett teleskop, satellitbilder av en planet, eller t.ex bilder tagna under vatten. Hur man uppfattar och tolkar mina verk ligger i slutändan i betraktarens öga och det faktum att alla observationer är lika värda som någon annan belyser och illustrerar hur den kreativa energin tar sig uttryck på olika sätt, men likväl härstammar från samma källa.”

 

Kontaktuppgifter:

Intresserad av att köpa konst, eller träffa Emma i The Gallery för en privat visning – kontakta via mail:

Emma Lindström
[email protected]