Konstutställning i The Gallery: Vildhästar

En konstutställning av Per Josephson  ”Vildhästar” i The Gallery
19 februari – 23 februari

Gothenburg Horse show är på besök i stan och Svenska Mässan laddar med Eurohorse – mässan med allt för dig som är intresserad av hästar och ridsport. Vad passar väl bättre än att presentera Per Josephson, en fantastisk konstnär med sina Vildhästar som gästar oss.

Välkommen att njuta av konsten i The Gallery, Tower 1, Gothia Towers

Om Per:
Per Josephson född 1971 (släkting till 1800-talskonstnären Ernst Josephson) är utbildad på Konstfack, Berghs School of Communication och Biskops Arnös Författarskola. Per är maximalist.

 Idag har vildhästens existens nästintill utraderats. Det fria tänkandet, den spon-tana irrfärden, att röra sig med vinden har ramats in och slutits. De stora fälten, de oändliga vidderna där tankarna rör sig obehindrat krymper.

Per Josephson har i snart ett decennium arbetat med Vildhästar ur ett konstnärligt per­spektiv och då med utgångspunkt ur konstnärsgruppen: Der Blaue Reiter. Der Blaue Reiter grundades i början av 1900-talet där det naiva, den blå kulörens inverkan, barnets konstform och drömmarna men framförallt det abstrakta uttrycket fick stort utrymme. Vasilij Kandinskij, Franz Marc, August Macke, Paul Klee och Picasso m.fl. deltog aktivt under den period som grupperingen existerade.

Hästen i konsten har alltid haft en central position och flera är de konstnärer som haft en hästperiod under sina kreativa år. De proportionerliga volymerna, kraften och rörelsen i djuret gör hästen till lockande motiv. Magrittes ”Den förlorade Jockeyn”, Toulouse-Lautrecs ”Jockeyn” och Picassos ”Guernica” är några exempel.

Per Josephsons Vildhästar tar sitt avstamp i det abstrakta utförandet, mindre och större fragment har avlägsnats ur motivets kropp. Fragment som betraktaren återför med hjälp av erfarenheter och minnen från egna hästupplevelser. I det ögonblicket framträder en unik Vildhäst med varje betraktare.

 

Kontakt:
Mobil:0709 20 77 77
Mail: [email protected]

www.perjosephson.se
www.vildhästar.se