R5, R6, R15, R21-26

Dessa lokaler erbjuder flexibel möblering, vilket gör att de fungerar för allt från styrelsemöten till föreläsningar och grupparbeten. Lokalerna erbjuder även ett skönt dagsljus.

I rummet ingår: 

parketsitting
30 personer
klassrumssittning
24 personer
u-sittning
16 personer
styrelsesittning
12 personer
Cabaret seating
18 people
yta
45㎡
höjd
2,8m

 

R5