Mötesledare

Bakom varje lyckat möte finns god planering och bra mötesledning. Mötesledarna kan mötesmetoder och mötesdramaturgi. De ger trygg vägledning, involverar deltagarna och förstår vikten av att hålla energin uppe. Mötesledarna hjälper också gärna till med mötesdesignen redan i planeringsstadiet.

Mötesdesigner – din resurs i mötesplaneringen

Din utmaning: Du planerar en konferens eller ett möte med en mängd detaljer att planera: allt från innehållets röda tråd till vilken lokal ni ska vara i och vad som krävs för att arrangemanget ska bli en framgång.
Taggar
Mötesledare

Processledare – arbetsmötets lots

Din utmaning: Du arbetar med verksamhetsutveckling. Din arbetsgrupp, enhet eller avdelning ska ta er igenom en process som kräver att gruppen du jobbar med förstår syftet och helhjärtat blir med på båten.
Taggar
Mötesledare

Moderator – konferensens dirigent

Din utmaning:
Du arrangerar en konferens med många talare, olika inslag, kaffepauser, lunch och deltagare som ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
Taggar
Mötesledare