Processledare - arbetsmötets lots

Din utmaning: Du arbetar med verksamhetsutveckling. Din arbetsgrupp, enhet eller avdelning ska ta er igenom en process som kräver att gruppen du jobbar med förstår syftet och helhjärtat blir med på båten.

Vårt erbjudande: Vår processledare leder gruppen med hjälp av strategier och mötesmetoder mot det uppsatta målet, under en del av eller en hel process. En viktig del av vår uppgift är att frigöra gruppens inneboende kreativitet och höja förmågan att prestigelöst och innovativt lösa problem tillsammans.