Hubmöte

Vid ett hubmöte har vi möjlighet att digitalt knyta ihop flera fysiska möteslokaler där ni har deltagare på plats. Det kan vara möteslokaler på Svenska Mässan, konferensrum runt om i Sverige eller studior utspridda i världens alla hörn. Vanligast är att huvudsändningen produceras och leds från Göteborg men vi kan också koppla upp vår lokal till en redan befintlig hub-produktion via önskad eventplattform. Väljer ni att ha dubbelriktad kommunikation mellan hub och studio finns möjlighet att ha direkt dialog, både med ljud och bild. Utöver detta kan externa talare medverka via Teams eller Zoom för att hålla föredrag till samtliga deltagare.

Inför sändningen skapar vi ett socialt nätverk där deltagarna i varje hub kan kommunicera med varandra, chatta, ha egna videomöten eller skicka meddelanden.

Detta passar utmärkt för er som vill samla och engagera medarbetare, partners, kunder eller intressenter från olika regioner, länder eller världsdelar på lika villkor.

Vi kan även hjälpa dig med koncept, manus, regi och projektledning. Mer information om detta hittar du under Digital Mötesproducent