Göteborg Vin & Deli 2020

  • 7 Oct - 13 Mar

Viktig information gällande Göteborg Vin & Deli
Folkhälsomyndigheten har den 12 mars gjort en hemställan till regeringen och föreslagit att begränsa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Svenska Mässan Gothia Towers agerar i enlighet med detta förslag, då vi antar att regeringen kommer att följa denna rekommendation.

Läs mer >>