Världspremiär för Essence Conference

Det närmar sig en urpremiär på Svenska Mässan.
I april 2018 samlas världsledande experter på barndiagnoser till den allra första Essence Conference.
– Kunskapsbehovet är stort, säger initiativtagaren Christopher Gillberg.

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är världsberömd för sina studier kring diagnos och behandling av tidiga symptom som ADHD, autism, m m.

Essence står för Early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopmental clinical examinations – ett paraplybegrepp han lanserade för snart tio år sedan.
Konferensen arrangerar han tillsammans med sina många medarbetare från hela världen.
– Man kan förklara det som tidiga symptomgivande tillstånd som leder till att ett barn blir undersökt av någon specialist, säger Gillberg.

Orsaken kan vara att barnet har en annorlunda utveckling. Föräldrar eller BVC-personal kanske oroas över barnets beteende eller för att det inte verkar utvecklas normalt – motoriskt, språkligt eller intellektuellt.
– Det finns många saker man som förälder oroar sig för när barn är små, t ex sömnen, språkutvecklingen eller växten. I de flesta fall går oron över efter några veckor eller månader, säger han.
– Men om oron kvarstår efter ett halvår är det väldigt ofta så att det faktiskt är någonting med barnet som borde bli igenkänt.

Problemet, som Essence sätter fingret på, är att så ofta inte blir fallet.
– Det är ett jätteproblem inom sjukvården: allt har blivit så fragmenterat. Inom barnsjukvården är det totalfragmenterat. I princip måste du själv veta vad det är med dig för att du ska kunna få hjälp, menar Christopher Gillberg.

Han tar ett exempel: en två- eller treåring kommer till en logoped på grund av försenad språkutveckling.
– Logopederna kanske hittar en språkstörning. Problemet är att de sitter för sig själva, utan samarbete med barnläkarmottagning, BUP eller psykologer.
– Då upptäcker man inte att barnet kanske dessutom har ADHD, autism, jättesvårt med motoriken eller alla andra möjliga problem. Uppsöker man, å andra sidan, en expert på autism så upptäcks kanske inte språk- och motorikstörningen…

Han menar att det nästan alltid är så att ett barn med en annorlunda utveckling har flera olika typer av problem.
– En sak signalerar många fler. Det är det som är poängen med Essence.

Gillberg vill se team där olika typer av specialister samarbetar:
– De borde sitta på samma ställe, i ett slags barncentrum. Inte i olika hus, utspridda, utan någon kontakt med varandra. Det är helt vansinnigt!

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den första världskonferensen kring Essence går alltså på Svenska Mässan 10–11 april 2018. Ett 30-tal internationella experter från bl a USA, Japan, Australien, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna medverkar.

Christopher Gillberg hoppas på ett 1000-tal deltagare.
– Intresset verkar stort, anmälningarna rullar in. Jag tror det kan vara rimligt att hålla en sådan här konferens vart tredje år. Utvecklingen inom området går jättefort och det finns ett stort kunskapsbehov.