Trioplasts digitala kick-off

Vi har fått fantastisk professionell hjälp och ett trevligt bemötande från teamet på Svenska Mässan Gothia Towers. De har varit tillmötesgående, proffsiga, behjälpliga och kunniga på alla sätt och vis – både vad gäller tekniskt genomförande samt boende- och restaurangbokning.
Varje år har Trioplast ett företagsevent, en kick-off, där vi samlar cirka 130 kollegor från olika länder. På grund av corona-pandemin fick vi i år 2020 förlägga det till fyra olika platser i Europa, varav ett var i Göteborg på Svenska Mässan Gothia Towers.

Tack vare hjälpen vi fick kunde vi live-streama vårt event och skapa den känsla, energi och interaktivitet vi ville uppnå. Alla talare, oavsett vilket land de utgick från, fick fram sitt budskap på ett närvarande sätt och under de workshops som hölls kunde vi hålla kontakt och interagera tack vare bra ljud och storbildsskärmar. All teknik sköttes av teamet på Svenska Mässan Gothia Towers, som även hjälpte oss med tekniska specifikationer till de andra deltagande länderna. Som någon sa: ”Det kändes som att vara med på Eurovision Song Contest med sändningar mellan olika länder”.

Lotta Edin-Johansson
Trioplast

Trioplast logo pos