R18

R18 är ett av våra senaste tillskott i konferensrumsfamiljen. En flexibel möteslokal med en unik utsikt över vår mässhall.

I rummet ingår: 

parketsitting
70 personer
styrelsesittning
24 personer
Cabretsittning
36 personer
u-sittning
36 personer
klassrum
40 personer
U-bord
26 personer
yta
86㎡
höjd
3m