R11+12

Denna lokal erbjuder flexibel möblering, vilket gör att den fungerar utmärkt för allt från styrelsemöten till föreläsningar och grupparbeten.

I rummet ingår: 

parketsitting
50 personer
klassrumssittning
36 personer
u-sittning
24 personer
klassrumssittning
48 personer
styrelsesittning
20 personer
yta
90㎡
höjd
2,7m