R4, R16

Flexibel möblering och härligt dagsljus får ni i dessa mötesrum.

I rummet ingår: 

parketsitting
35 personer
klassrumssittning
30 personer
u-sittning
24 personer
styrelsesittning
20 personer
klassrumssittning
36 personer
Dagsljus
Dagsljus
yta
73㎡
höjd
2,6m