”Alla mötesdeltagare var djupt imponerade”

Kirurgveckan

Planeringsarbetet hade pågått i över ett halvår när vi till slut fick slå upp de virtuella portarna och välkomna vår digitala publik till en av årets största kongresser – Kirurgveckan 2021. Vid rodret stod Svenska Mässans egna digitala mötesproducent som tillsammans med kunden skapade ett fullmatat program som direktsändes under fem dagar från tre studior parallellt på Svenska Mässan. Varje dag följde 1000-tals registrerade besökare sändningarna online.

Vi välkomnade 356 talare från världens alla hörn som medverkade både fysiskt och digitalt. Totalt hanterades 765 Powerpoints och videofilmer som alla hamnade i rätt sändning, vid rätt tidpunkt, i rätt studio. Tack vare att Svensk Kirurgisk Förening valde att genomföra kongressen digital kunde man nå ännu fler inom sjukvården med det senaste inom kirurgi och forskning. Dessutom spelades allt material in för att kunna användas också efter kongressen.

 

”När vi som lokala mötesarrangörer för Kirurgveckan 2021 ställdes inför det faktum att mötet skulle bli helt digitalt så spreds en oro och osäkerhet. Dels för att ingen av oss tidigare arrangerat ett digitalt, nationellt möte av liknande storlek och betydelse. Dels en oro för att tekniken skulle krångla samt att formatet inte skulle bli proffsigt nog.

Våra farhågor kom kraftigt på skam! Vi upptäckte snabbt att Svenska Mässan nischat sig som en ledande digital mötesarrangör och man kunde därför erbjuda tre stycken supermoderna, proffsiga studios av TV-kvalitet. Vi etablerade samtidigt kontakt med vår Digitala Producent, Martin Örnroth, som mycket snabbt visade sig vara en monumental klippa med ett utpräglat öga för detaljer och med ett fokuserat, lösningsorienterat arbetssätt där ingenting lämnades åt slumpen.”

Mattias Block
VD och kirurg på Gastro Center