Digitalt möte

Precis som vid ett fysiskt möte så samlas ni här för att nätverka, chatta och ta del av presentationer. Utgångspunkten för det digitala mötet är eventplattformen där vi erbjuder en hög nivå av interaktivitet. Genom att kvalitetsmässigt lyfta själva produktionen av det digitala mötet, så höjer ni också engagemanget bland era deltagare. Något som i sin tur ökar förutsättningarna för att syftet med mötet når fram och tas in.

Om ni önskar kan mötet även ske via Teams eller Zoom där vår studio blir navet i sändningen och samtliga deltagare medverkar i realtid.