Byggförhandlingarna klara

– Nu bygger vi!

Igår, 8 juni 2011, undertecknades avtalet mellan Svenska Mässan och Peab kring utbyggnaden av Gothia Towers.
– Det var viktigt för oss att få en bra entreprenadlösning. Nu ser vi fram emot ett nära samarbete med Peab, säger Carin Kindbom, VD på Svenska Mässan.

Överenskommelsen är ett s k partneringavtal, som innebär ömsesidig insyn och samverkan mellan beställare och utförare. Vi har god erfarenhet av denna typ av avtalsform från tidigare hotellbyggnad. – Det är en modell som passar oss bra och ger oss möjlighet att påverka alla delar i projektet, säger Carin Kindbom.

Kontraktsumman är cirka 1 Mdr, vilket innebär Svenska Mässans största investering genom tiderna. Arbetet påbörjas omgående, även om den fysiska byggstarten äger rum efter Bok & Bibliotek i september. – Vi ser fram emot att tillsammans med Svenska Mässan genomföra detta inspirerande projekt som är så viktigt för hela Göteborgs utveckling. Partneringsamarbetet är mycket lämpligt i detta komplexa projekt och för att ta hänsyn till mässans och hotellets pågående verksamhet, säger Sven Kerstis, divisionschef på Peab.

Fakta – Gothia Towers-projektet
• Ett tredje hotelltorn, 100 meter högt, uppförs öster om de nuvarande tornen.
• Nuvarande East Tower byggs på med sex våningar, till en höjd av 82 meter.
• Drygt 500 nya hotellrum, möteslokaler, wellnessanläggning, m m skapas.
• Det nya hotellet får drygt 1 200 rum och blir ett av de fem största i Europa.
• Påbyggnaden av mittentornet beräknas vara klar sommaren 2013.
• Hotellet i sin helhet beräknas stå klart vid årsskiftet 2014/2015.

Vill du veta mer? Kontakta:
Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan:
Tel: 031-10 70 90
Mobil: 0705-48 68 18

Carin Kindbom, vd Svenska Mässan:
Tel: 031-708 80 10

Petter Ullberg, vice vd, Svenska Mässan:
Tel: 031-750 88 88