Säkerhet

Säkerhet på Gothia Towers

Det svenska företaget Safehotels Alliances AB lanserade under hösten 2002 en global hotellsäkerhetsstandard. Gothia Towers i Göteborg var Sveriges första hotell att certifieras enligt denna säkerhetsstandard.

Standarden mäter hela 240 säkerhetspunkter och omfattar områdena brandsäkerhet, säkerhet mot stölder, säkerhet mot våld, säkerhet mot spionage och sekretess, medicinsk vård och VIP-säkerhet.

Safehotels har ett avtal med det amerikanska företaget “Pinkerton Consulting and Investigations Inc”, som idag arbetar med ungefär 800 av de 1000 största amerikanska företagen, när det gäller säkerhetsfrågor. Pinkerton är också ett av världens allra starkaste varumärken när det gäller säkerhet. Pinkerton har åtagit sig uppdraget att genomföra säkerhetssystemets mätningar och utvärderingar över hela världen för Safehotels räkning.
För mer information >>

Brandsäkerhet
Från den 1 juli 2008 är Gothia Towers ett “Väl brandskyddat hotell”. Detta är ett frivilligt klassificeringssystem för brandskydd på hotell.
För mer information >>

För mer information om vårt säkerhetsarbete, kontakta:
Inger Hansson, säkerhetschef, Gothia Towers
Tel: 031-750 88 25
Mail: inger.hansson@gothiatowers.com