Fakta

Fakta om byggnationen

  • Då byggnationen är klar kommer hotell Gothia Towers att bestå av drygt 1 200 rum och den tillkommande ytan är 40 000 m²
  • Det nya tornet blir 100 meter högt och enbart Lisebergstornet med sina 116 meter är högre i Göteborg
  • Det nuvarande East Tower byggs på till en höjd av 82 meter och det 77 meter höga West Tower, som idag är högst, blir istället det lägsta tornet
  • De tre tornen kommer att bindas samman med två inglasade broar 55 meter över markytan där vardera bro är 24 meter lång
  • Tolv nya möteslokaler kommer att skapas, varav sju kommer att vara på 28:e våningen och ha panoramafönster, samt ett flertal lounger
  • Det kommer att bli fyra nya restauranger och på 29:e våningen även en festvåning för 300 personer
  • Wellness-avdelningen i det mittersta tornet får en utskjutande bassäng 49 meter över markytan
  • Det nya tornet får sammanlagt tio hissar och samtiga torn får dessutom utanpåliggande panoramahissar
  • Gothia Towers certifieras enligt den internationella miljöstandarden BREEAM