Kvalitet

Ett arbete som aldrig blir klart

Gothia Towers har sedan 2001 arbetat aktivt med ett internt kvalitetssäkringssystem kallat Quality Check System, QCS. Detta verktyg ger oss möjlighet att regelbundet mäta kvalitén avseende vår service och våra produkter, såsom hotellrum, restauranger och andra publika miljöer – både internt och externt.

Systemet är baserat på poängsystem och tydliga målbeskrivningar. Mätningar utförs dagligen och med hjälp av resultaten uppdateras våra rutiner kontinuerligt för att säkerställa kvalitetsnivån.

Under 2014 tog vi nästa steg i kvalitetsarbetet för att höja nivån ytterligare och inrättade en Guest Relation Manager. Vårt mål är att även i framtiden garantera att våra gästers höga krav och förväntningar blir tillgodosedda på ett bra sätt.

Förutom vår Guest Relations Manager, använder vi oss även av ”Guest Ambassadors”.  Detta innebär att under året så har respektive avdelningschef sin vecka som de ska följa verksamheten ur en gästs synvinkel samt iaktta och analysera verksamheten ur ett kvalitetsperspektive – detta för att nå upp till det värdskap vår organisation eftersträvar.

Följande kvalitetsundersökningar genomförs regelbundet för kvalitetssäkring:

  • Intern QCS, Quality Check System
  • Telefoniundersökning
  • Medarbetarundersökning
  • World Hotels
  • Safe Hotels
  • Kvalitetsmätning
  • Säkerhetsmätning

Vi arbetar konstant med att hela tiden förbättra oss och vår service. Det är därför av högsta vikt att vi får kontinuerlig respons från våra gäster. Vi använder oss av Loopon som skickar ut en enkät efter utcheckning till gästernas e-mail. Vår Guest Relation Manager läser igenom alla enkäter som kommer in och tar informationen vidare till respektive avdelning. Vid eventuella klagomål kontaktas gästen för att diskutera en lösning.

Vill du komma i kontakt med våra Guest Relation Managers når du dom på guestrelations@gothiatowers.com eller 031 -750 88 00.