Byggnadsfakta

Gothia Towers är det högsta huset i Norden som byggts med prefabricerade betongelement. För att få stabilitet i konstruktionen spänns betongelementen samman med 62 dragstag. Stagen spänns på var 4:e våning och minskar i antal för att bli 22 stycken längst upp. Stagen finns i håligheter i betongelementen.

 • Bottenplattan är 2,20 meter tjock.
 • Plan 23 i West Tower ligger 65 meter över gatan. Toppen på huset är 72 meter.
 • Plan 18 i East Tower ligger 50 meter över gatan. Toppen på huset är 57,6 meter.
 • 150 byggarbetare ägnade 300 000 timmars arbete till bygget.
 • Det har gått åt 1200 m3 betong, armerad med 70 ton järn.
 • Stålstommen väger 500 ton.
 • 200 000 meter elkablar har använts.
 • Belysningen kräver 3500 armaturer.
 • Två tryckstegringspumpar används för att få upp vatten till alla rum.
 • Hotellet ventileras med 29000 m3 luft per timme.
 • Värmebehovet är 700 kw.
 • Kylbehovet är 650 kw.
 • Hotellet är säkrat med branddetektorer och 3500 sprinklerhuvuden.
 • Elförsörjningen säkras av en dieseldriven nödgenerator.