Tekniska tjänster

Tillsammans med våra tekniker tar vi fram en tekniklösning som passar just ert arrangemang; t ex storbildsprojektorer, trådlösa mikrofoner, kameralösningar, extra ljussättning, inspelning m.m. Våra tekniker känner väl till vad som fungerar i våra lokaler, samt allting står klart för användning då ert arrangemang startar.  

Om ni istället funderar på att ta in extern leverantör av teknik, vänligen meddela oss i ett tidigt skede. Dels så att vi, om ni önskar, kan lämna en jämförande offert – men även så att vi tidigt kan assistera med samordning och meddela vilka kostnader som tillkommer i anläggningen (lokalhyra för riggtid, el, fästpunkter etc.). Tekniker från Gothia Towers måste alltid närvara då annan teknikleverantör arbetar i våra lokaler. Tekniker från Gothia Towers debiteras enl. gällande timtaxa.

Våra teknikpaket (PDF) >>