Säkerhet på Gothia Towers

Säkerhet är förstås en viktig aspekt när du ska välja mötesplats. Det finns ett antal nyckelfaktorer som skall samverka för att skapa ett framgångsrikt arrangemang. Dålig säkerhet är definitivt en som kan förstöra även de mest välplanerade mötet.

Vi på Gothia Towers har under lång tid prioriterat säkerhetsinvesteringar, detta för att möta internationella krav. Verktygen är kunskap, teknik och rutiner. Vi har erfarenhet av stora arrangemang med hög säkerhet och ett väl etablerat och väl fungerande samarbete med polismyndigheter, säkerhetspolis och räddningstjänst. Det finns ordningsvakt i anläggningen dygnet runt och tillgång till D-HLR-utrustning. Vi har ett omfattande säkerhetsprogram där personal utbildas i D-HLR, brandskydd, utrymning och incidenthantering.

Vi är ett av endast tre hotell i Sverige som är certifierade både enligt Safehotels Premium Level och Brandskyddsföreningens Väl brandskyddat Hotell.

För mer information, kontakta:
Inger Hansson, säkerhetschef, Gothia Towers
Tel: 031-750 88 25
Mail: inger.hansson@gothiatowers.com