Göteborg Convention Bureau

Göteborg Convention Bureau (GCB), är en del av Göteborg & Co, och har som målsättning att utveckla och marknadsföra Göteborg som mötesdestination. GCB finns till för att kostnadsfritt ge råd och stöd i processen fram till beslut om valet av destination för mötet.

Göteborg Convention Bureau erbjuder, kostnadsfritt, följande tjänster:

  • Mötesguide
  • Produktion av formella anbud
  • Visningsresor: besök i Göteborg för mötets beslutsfattare
  • Information om/preliminärbokningar av hotell och lokaler
  • Förslag till sociala aktiviteter och utflykter.
  • Presentationsmaterial såsom broschyrer, filmer för marknadsföringssyfte och PowerPoint-presentationer.
  • Fungerar som en mellanhand vid kontakten med branschspecialister, vilka kan hjälpa till med så väl förberedelserna såväl som utförandet av mötet.

Mer information:
Läs mer om Göteborg som mötesdestination >>