Meddelande angående Covid-19 (Coronaviruset)

Regeringen har den 11 mars på rekommendation av Folkhälsomyndigheten tagit ett beslut om att tills vidare begränsa sammankomster med fler än 500 deltagare. Svenska Mässan Gothia Towers agerar naturligtvis i enlighet med detta beslut.

Specifikt innebär detta att planerade möten och evenemang med färre än 500 deltagare kommer att äga rum som planerat.

I verksamheten ingår också hotell och restauranger. Dessa påverkas i dagsläget inte. I händelse av nya riktlinjer eller beslut har vi goda rutiner och beredskap på plats.

För att förhindra smittspridning har bland annat följande utökade rutiner vidtagits:

  • På vår mötesplats finns skyltar och instruktioner om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • Vi utför mer frekvent städning av publika utrymmen
  • Desinfektionsmedel och tvål finns på alla toaletter
  • Stationer med desinfektionsmedel finns utplacerade vid entréer
  • Vi har också sjukvårdsutbildad personal tillgänglig under alla arrangemang

Om du planerar att besöka Svenska Mässan Gothia Towers och känner av sjukdomssymptom eller nyligen besökt riskområden ber vi dig att stanna hemma. På Folkhälsomyndighetens hemsida finner du listade riskområden.

Vi har en komplex situation med många inblandade som påverkas, och vi får många frågor kring konsekvenser och åtgärder. Vi uppdaterar vår webbsida så snart vi kan och ber om er förståelse för att vi kan behöva lite tid innan vi kan delge ny information om vad som gäller, och ge svar på alla de frågor som uppstår. För information om våra kommande mässor vänligen besök deras hemsida.

Läs mer om Covid-19 på Folkhälsomyndigheten.se

Ta del av aktuell reseinformation på UD/ Sweden Abroad

Först publicerad: 2020-03-03
Uppdaterad: 2020-03-17
Granskad: 2020-03-20