Krisinformation

  • GothiaTowers

Verksamheten

Svenska Mässan koncernen är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett cityläge i evenemangsområdet i centrala Göteborg. Koncernen driver i egen regi mäss-, mötes-, hotell-, och restaurangverksamhet. Läget mitt i Göteborgs centrum gör att Svenska Mässan, på gångavstånd, kan erbjuda ett stort utbud av kultur, nöjen och restauranger vilket sammantaget med helhetkonceptet ger närmast unika förutsättningar på den nationella och internationella mötesmarknaden. Konceptet gör att vi kan ta ett heltäckande grepp och möta våra kunder behov, samtidigt som de olika affärsdrivande dotterbolagen skapar mervärden inom koncernen.

Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan. Koncernen driver Gothia Towers som är ett av Nordens största hotell och en av Sveriges största restaurangverksamheter med bland annat Upper House Dining, Heaven 23, West Coast och italienska Incontro. Koncernen har 600 heltidssysselsatta och genererar årligen drygt två miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg.

Moderbolaget Svenska Mässan Stiftelse är en ekonomiskt fristående stiftelse med uppdrag att främja näringslivets intressen i Västsverige. Koncernen Svenska Mässan har fem verksamhetsdrivande dotterbolag:

  • Bok & Bibliotek i Norden AB utvecklar och arrangerar Bokmässan, Nordiska skolledarkongressen och mediadagarna.
  • Gothia Towers AB utvecklar och driver hotell- restaurang – och mötesverksamhet (konferenser, kongresser och externa mässor).
  • Svenska Mässan AB utvecklar och driver egna mässvarumärken.
  • Svenska Mässan Hotellfastigheter AB äger och förvaltar koncernens hotellfastighet.

Mässans Gata AB äger och förvaltar koncernens kontorsfastigheter.