Lediga jobb

Vill du jobba på Gothia Towers?

Gothia Towers är ett av Nordens största hotell och en modern och attraktiv arbetsplats. Verksamheten kräver en rad olika yrkeskompetenser där ett brinnande intresse för service är ett krav för att vi skall kunna skapa möten i världsklass.

Gothia Towers är ett service- och tjänsteproducerande företag i världsklass. Vi värnar om en modern och öppen företagskultur där det finns en respekt för individen och där alla känner delaktighet och kan påverka sin arbetssituation. För Gothia Towers är jämställdhet en viktig fråga och det finns goda möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att förhindra ohälsa och detta har resulterat i låga sjuktal och mycket nöjda medarbetare.

Lediga tjänster/Registrera CV >>

Praktik >>